طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از بر کردن به انگلیسی از بر کردن یعنی چه

از بر کردن

con
memorize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها