طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از جاى خود بیرون کردن به انگلیسی از جاى خود بیرون کردن یعنی چه

از جاى خود بیرون کردن

dislodge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها