معنی و ترجمه کلمه از حالت شیشه اى در آوردن به انگلیسی از حالت شیشه اى در آوردن یعنی چه

از حالت شیشه اى در آوردن

devitrify

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها