طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از حد خود تجاوز کردن به انگلیسی از حد خود تجاوز کردن یعنی چه

از حد خود تجاوز کردن

overstep

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها