معنی و ترجمه کلمه از حقوق ملى محروم کردن به انگلیسی از حقوق ملى محروم کردن یعنی چه

از حقوق ملى محروم کردن

denationalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها