طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از خطر نابودى نجات دادن به انگلیسی از خطر نابودى نجات دادن یعنی چه

از خطر نابودى نجات دادن

salvage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها