معنی و ترجمه کلمه از روى بدخواهى به انگلیسی از روى بدخواهى یعنی چه

از روى بدخواهى

malicious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها