طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از روى ظلم و ستمگرى به انگلیسی از روى ظلم و ستمگرى یعنی چه

از روى ظلم و ستمگرى

tyrannous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها