طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از روى کره و اجبار به انگلیسی از روى کره و اجبار یعنی چه

از روى کره و اجبار

coercive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها