معنی و ترجمه کلمه از ریشه کندن یا درآوردن به انگلیسی از ریشه کندن یا درآوردن یعنی چه

از ریشه کندن یا درآوردن

grub

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها