معنی و ترجمه کلمه از زیر در رفتن به انگلیسی از زیر در رفتن یعنی چه

از زیر در رفتن

hedge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها