طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از میدان رزم خارج شده به انگلیسی از میدان رزم خارج شده یعنی چه

از میدان رزم خارج شده

hors de combat

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها