معنی و ترجمه کلمه از پیش فرض کردن به انگلیسی از پیش فرض کردن یعنی چه

از پیش فرض کردن

presuppose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها