طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه از پیش نشان دادن به انگلیسی از پیش نشان دادن یعنی چه

از پیش نشان دادن

foreshow
prefigure

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها