طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسبابى که در قمار بازى وسیله تقلب و بردن پول از دیگران شود به انگلیسی اسبابى که در قمار بازى وسیله تقلب و بردن پول از دیگران شود یعنی چه

اسبابى که در قمار بازى وسیله تقلب و بردن پول از دیگران شود

gimmick

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها