طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه استخوان اشکى چشم به انگلیسی استخوان اشکى چشم یعنی چه

استخوان اشکى چشم

lachrymal
lacrimal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها