معنی و ترجمه کلمه استفاده از غلام براى کارهاى بندگى به انگلیسی استفاده از غلام براى کارهاى بندگى یعنی چه

استفاده از غلام براى کارهاى بندگى

peonage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها