طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه استقرار مجدد به انگلیسی استقرار مجدد یعنی چه

استقرار مجدد

reintegration
restoration
revival

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها