معنی و ترجمه کلمه اسم یا صفت یا ضمیر مکمل صفت موضحه در مسندالیه به انگلیسی اسم یا صفت یا ضمیر مکمل صفت موضحه در مسندالیه یعنی چه

اسم یا صفت یا ضمیر مکمل صفت موضحه در مسندالیه

objective complement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها