طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اسهال به انگلیسی اسهال یعنی چه

اسهال

diarrhea
diarrhoea
flux
gurry
squirt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها