معنی و ترجمه کلمه اسید فرمیک به انگلیسی اسید فرمیک یعنی چه

اسید فرمیک

formic acid

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها