معنی و ترجمه کلمه اسیر کردن به انگلیسی اسیر کردن یعنی چه

اسیر کردن

captivate
capture
enthral
enthrall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها