طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اشخاصى که مراسم عشاء ربانى را انجام مى دهند به انگلیسی اشخاصى که مراسم عشاء ربانى را انجام مى دهند یعنی چه

اشخاصى که مراسم عشاء ربانى را انجام مى دهند

communicant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها