معنی و ترجمه کلمه اشغال نشده به انگلیسی اشغال نشده یعنی چه

اشغال نشده

tenantless
unoccupied
vacant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها