طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اطمینان دادن به انگلیسی اطمینان دادن یعنی چه

اطمینان دادن

assure
avouch
vouch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها