معنی و ترجمه کلمه اظهار نظر کردن به انگلیسی اظهار نظر کردن یعنی چه

اظهار نظر کردن

opine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها