طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اعانه نقدى دولت به بنگاه عام المنفعه به انگلیسی اعانه نقدى دولت به بنگاه عام المنفعه یعنی چه

اعانه نقدى دولت به بنگاه عام المنفعه

subvention

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها