طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه افزارمند به انگلیسی افزارمند یعنی چه

افزارمند

artisan
tradesman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها