معنی و ترجمه کلمه افشاندن به انگلیسی افشاندن یعنی چه

افشاندن

besprinkle
bestrew
diffuse
exude
inseminate
interfuse
intersperse
interspersion
pour
scatter
spray
winnow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها