طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد به انگلیسی اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد یعنی چه

اقرار یا عملى که انکار یا نقص آن قانونا ممنوع باشد

estoppel

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها