معنی و ترجمه کلمه الاکلنگ به انگلیسی الاکلنگ یعنی چه

الاکلنگ

fltp flcp
jk flip flop


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها