معنی و ترجمه کلمه التهاب غدد بناگوشى به انگلیسی التهاب غدد بناگوشى یعنی چه

التهاب غدد بناگوشى

parotitis

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها