معنی و ترجمه کلمه التیام دهنده به انگلیسی التیام دهنده یعنی چه

التیام دهنده

healer
salver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها