معنی و ترجمه کلمه الوار یا تیر مخصوص ستون سازى به انگلیسی الوار یا تیر مخصوص ستون سازى یعنی چه

الوار یا تیر مخصوص ستون سازى

piling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها