معنی و ترجمه کلمه الک یا غربال کردن به انگلیسی الک یا غربال کردن یعنی چه

الک یا غربال کردن

canvassآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها