معنی و ترجمه کلمه امتزاج به انگلیسی امتزاج یعنی چه

امتزاج

amalgamation
fusion
intermixture
merger
synthesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها