معنی و ترجمه کلمه امتیاز یا نشان شایستگى که به کسانى داده مى شود که شایسته جایز نبوده اند به انگلیسی امتیاز یا نشان شایستگى که به کسانى داده مى شود که شایسته جایز نبوده اند یعنی چه

امتیاز یا نشان شایستگى که به کسانى داده مى شود که شایسته جایز نبوده اند

honourable mention

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها