معنی و ترجمه کلمه امضاء کننده زیر به انگلیسی امضاء کننده زیر یعنی چه

امضاء کننده زیر

undersigned

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها