طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه امپراتورى به انگلیسی امپراتورى یعنی چه

امپراتورى

empery
imperial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها