معنی و ترجمه کلمه امکان پذیرى به انگلیسی امکان پذیرى یعنی چه

امکان پذیرى

conceivability
feasibilty

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها