طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه امید به انگلیسی امید یعنی چه

امید

esperance
expectance
expectancy
hope
trust

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها