طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انباره ثانویه به انگلیسی انباره ثانویه یعنی چه

انباره ثانویه

secondary storage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها