طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انبار به انگلیسی انبار یعنی چه

انبار

agglomeration
arsenal
cellar
clearinghouse
depository
depot
entrepot
garner
godown
lodge
pantechnicon
repertory
repository
seraglio
sluice
stock room
store
storehouse
storeroom
tender
thesaurus
warehouse

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها