معنی و ترجمه کلمه انتصاب بمقام اسقفى به انگلیسی انتصاب بمقام اسقفى یعنی چه

انتصاب بمقام اسقفى

mitering
mitring

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها