معنی و ترجمه کلمه انتظار کشیدن به انگلیسی انتظار کشیدن یعنی چه

انتظار کشیدن

attend
wait

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها