طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه انحصارگراى به انگلیسی انحصارگراى یعنی چه

انحصارگراى

monopolist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها