طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اندروا پذیرى به انگلیسی اندروا پذیرى یعنی چه

اندروا پذیرى

suspensive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها