طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اندوختنى به انگلیسی اندوختنى یعنی چه

اندوختنى

salvable
savable
saveable
treasurable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها