طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه اندوهگین به انگلیسی اندوهگین یعنی چه

اندوهگین

lugubrious
ruthful
stricken

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها