معنی و ترجمه کلمه انصراف از مجازات به انگلیسی انصراف از مجازات یعنی چه

انصراف از مجازات

absolution

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها